We Gather Together

Dutch, originally written in 1597

We gather together to ask the Lord’s blessing;
He chastens and hastens His will to make known.
The wicked oppressing now cease from distressing.
Sing praises to His Name; He forgets not His own.

Beside us to guide us, our God with us joining,
Ordaining, maintaining His kingdom divine;
So from the beginning the fight we were winning;
Thou, Lord, were at our side, all glory be Thine!

We all do extol Thee, Thou Leader triumphant,
And pray that Thou still our Defender will be.
Let Thy congregation escape tribulation;
Thy Name be ever praised! O Lord, make us free
!

-------------------

Wilt heden nu treden voor God, den Heere,
Hem boven al loven van harte zeer,
En maken groot zijns lieven namens eere,
Die daar nu onzen vijand slaat terneer.

Ter eeren ons Heeren wilt al uw dagen
Dit wonder bijzonder gedenken toch.
Maakt u, o mensch, voor God steeds wel te dragen,
Doet ieder recht en wacht u voor bedrog!

Bidt, waket en maket, dat g’in bekoring
En ’t kwade met schade toch niet en valt.
Uw vroomheid brengt den vijand tot verstoring,
Al waar’ zijn rijk nog eens zoo sterk bewald!

back


{ezoic-ad-1}
{ez_footer_ads}